Menu

Nowa jakość w dystrybucji sprzętu medycznego!


Podstawowym zakresem działalności firmy POL EMS jest dystrybucja i serwis medycznej aparatury elektrodiagnostycznej wraz z akcesoriami. Sprzedawane przez nas urządzenia mają cechy unikatowe, lecz przeznaczone są zarówno do rutynowej diagnostyki, jak i do zaawansowanych badań naukowych.

Naszymi dostawcami są wiodące firmy z branży medycznej, których produkty charakteryzują się najwyższą jakością i stosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

POL EMS istnieje na rynku polskim od 1990 roku. Przez cały ten czas staramy się kłaść szczególny nacisk na prawidłowy nadzór serwisowy sprzedanych urządzeń. Na życzenie piszemy też dodatkowe programy i konstruujemy osprzęt wspomagający indywidualne potrzeby użytkowników.

Naszymi klientami są przodujące ośrodki medyczne w kraju - przede wszystkim kliniki akademickie, instytuty naukowo-badawcze i szpitale specjalistyczne (kliniki neurologiczne, otolaryngologiczne, neurochirurgiczne, okulistyczne, psychiatryczne i in.) oraz kliniki prywatne i lekarze prowadzący własne praktyki.

Zapraszamy do współpracy!