Menu

SUDOSCAN
WCZESNA DIAGNOZA I MONITORING
NEUROPATII AUTONOMICZNYCH ORAZ OBWODOWYCH


System SUDOSCAN pozwala na szybką diagnostykę
neuropatii autonomicznych i obwodowych. Zasada
działania polega na pomiarze stężenia jonów
chlorkowych wydzielanych na skutek aktywności
gruczołów potowych. Badanie jest bezbolesne,
szybkie i obiektywne.
SUDOSCAN rejestruje elektrochemiczne
przewodnictwo skóry (ESC) rąk i stóp generowane
przy przyłożeniu niskiego napięcia. Zmniejszona
ilość gruczołów potowych lub utrata ich unerwienia
powoduje zmniejszenie wartości ESC i wskazuje na
obecność neuropatii.

Producent

Impeto Medical SAS

Wersja

SUDOSCAN

Opis ogólny

• Aparat służy do wczesnej diagnostyki neuropatii autonomicznych i obwodowych
• Mierzone jest stężenie jonów chlorkowych wydzielanych na skutek aktywności gruczołów potowych. Aktywność wymuszona jest stymulacją prądową.
• Natychmiastowe porównanie z danymi normatywnymi
• Pozwala na kontrolę skuteczności leczenia
• Obiektywne wyniki ilościowe
• Badanie jest niezwykle szybkie - trwa ok. 3 minuty
• Automatycznie generowane raporty
•    Prosty w obsłudze ekran dotykowy

Zastosowania

Diagnostyka w obszarze: Diabetologii - neuropatie cukrzycowe, Onkologii- polineuropatia wywołana chemioterapią, Neurologii, Rodzinna polineuropatia amyloidowa, Choroba Fabry'ego, Parkinson