Menu

QST (A
nalizatory Neurosensoryczne)

Dzięki współpracy z renomowaną firmą Medoc, posiadamy bardzo szeroki asortyment stymulatorów neurosensorycznych oraz urządzeń do diagnostyki neurosensorycznej. Ponadto możemy zaproponować wyroby do obiektywnej oceny wywołanych potencjałów bólowych.
Analizator neurosensoryczny Q-Sense (przenośny i łatwy w obsłudze aparat do wczesnej diagnostyki neuropatii cukrzycowych oraz innych neuropatii nerwów obwodowych. Może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach klinicznych jak i testach farmakologicznych oraz w monitorowaniu postępów leczenia.
Aparat pozwala na pomiar ilościowy progów odczuwania ciepła i zimna oraz progu bólu wywołanego ciepłem.
więcej informacji...

Analizator neurosensoryczny TSA-II (przeznaczony do oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego wysoką lub niską temperaturą.
Opcjonalnie możliwe jest połączenie z wibracyjnym analizatorem sensorycznym VSA-3000, co umożliwia przeprowadzenie ilościowej oceny poważniejszych dysfunkcji włókien nerwowych o większych średnicach. Połączone ze sobą badania są bardziej kompleksowe. W schorzeniach nerwów obwodowych progi odczuwania temperatury i drgań odbiegają od normalnych wartości. Dzięki temu metoda termiczna i metoda wibracyjna umożliwiają wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję medyczną, niż inne istniejące narzędzia i techniki diagnostyczne.)
więcej informacji...

Analizator neurosensoryczny TSA 2 -
najnowsze osiągnięcie w stymulacji termicznej
(TSA 2 to skomputeryzowane urządzenie przeznaczone do oceny ilościowej niewielkich dysfunkcji włókien nerwowych o małych średnicach. Jego działanie polega na pomiarze wartości
progowych odczuwania ciepła, zimna, czy bólu wywołanego wysoką lub niską temperaturą. W schorzeniach nerwów obwodowych progi odczuwania temperatury od normalnych
wartości. Dzięki temu metoda termiczna umożliwia
wcześniejsze wykrycie zapotrzebowania na interwencję medyczną, niż inne istniejące narzędzia i techniki diagnostyczne.)
więcej informacji...

System oceny bólu i czucia Pathway (wprowadza nową rewolucyjną technologię i możliwości w dziedzinie zaawansowanych stymulatorów oraz systemów do obiektywnej oceny wywołanych potencjałów bólowych. Urządzenie ma budowę modułową co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
Systemy Pathway oferowane są w trzech wersjach:
Model CHEPS - stymulator termiczny potencjałów wywołanych
Model ATS - zaawansowany stymulator termiczny
Model łączony - CHEPS + ATS.)
więcej informacji...

Conditioned Pain Modulation (CPM) (aparat oparty na metodzie laboratoryjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych zdolności do hamowania bólu.
Wyniki uzyskane za pomocą CPM pozwalają na dobranie optymalnej terapii bólu dla konkretnego pacjenta oraz  na wskazanie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na ból pooperacyjny.)
więcej informacji...

VSA-3000 Sensoryczny Analizator Wibracyjny
(wykorzystywany do szybkiego przesiewu, wczesnego wykrywania oraz długofalowej oceny dysfunkcji sensorycznych związanych z chorobą i wykonywanym zawodem. Określa progi czucia wibracji, które wykorzystywane są do oceny nerwów obwodowych i szlaków somatosensorycznych. Ilościowa ocena funkcji dużych włókien sensorycznych A-beta może być realizowana przy pomocy samodzielnego modułu VSA lub w połączeniu z TSA-II.)
więcej informacji...

Skomputeryzowany algometr ciśnieniowy AlgoMed
(pierwszy skomputeryzowany aparat oferujący wizualną oraz dźwiękową informację, w czasie rzeczywistym, służącą do kontroli i monitorowania przyłożonego ciśnienia.
Algometry są przeznaczone do określenia poziomu czucia przez pomiar przyłożonego ciśnienia oraz do ustalenia wrażliwości na ból poprzez badanie tolerancji bólu. Aparaty te są wiarygodnym narzędziem, pozwalającym na pomiar bólu mięśni, stawów, ścięgien i więzadeł.)
więcej informacji...