Menu

Neuronawigacja

W ofercie posiadamy kompletny system do neuronawigacji podczas przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) umożliwiający odwzorowywanie funkcji ruchowych oraz wysokiej jakości aparat do przestrzennego (cyfrowego) mapowania położenia elektrod.

System do digitalizacji i wizualizacji położenia elektrod: xensorTM
Wprowadza nowe podejście do przestrzennego (3D) cyfrowego mapowania elektrod w badaniach klinicznych i kognitywnych. System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo zapisuje, przechowuje i wizualizuje te położenia.
więcej informacji...
System do neuronawigacji: visorTM
Stanowi kompletne rozwiązanie do nawigacji rTMS, mapowania funkcjonalnego oraz EEG/EMG!
Jest wiodącym rozwiązaniem pod względem precyzji i wiarygodności w nawigacji rTMS. Stworzony dla zachowania najwyższej jakości w badaniach oraz procedurach klinicznych. Wykorzystuje dokładne procedury cyfryzacji, tworząc trójwymiarowy obraz przestrzeni czaszkowej o łatwej nawigacji, umożliwiający namierzanie stymulacji oraz odwzorowywanie i analizę czynności mózgu. Wizualizacja w czasie rzeczywistym położenia cewki i siły indukcji magnetycznej zapewnia maksymalną dokładność. Funkcja archiwizacji danych z sesji stymulacji umożliwia łatwą optymalizację, analizę i powtarzanie wcześniejszych zabiegów z najwyższym poziomem pewności.

więcej informacji...