Menu

Aparaty EEG/ICU
Stacja intensywnego nadzoru CerebAir to innowacyjna technologia, umożliwiająca
wykonanie cEEG. Zestaw pozwala na szybkie i łatwe monitorowanie na intensywnej terapii - aparat nie wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej aplikacji elektrod EEG.
Dzięki technologii Bluetooth®, pacjent jest wolny od dołączanych kabli. Stanowi to idealne rozwiązanie w przypadku konfiguracji ICU, gdzie pacjent podłączony jest kablami do kilku urządzeń medycznych.

Producent

Nihon Kohden

Wersja

Bezprzewodowa

Opis ogólny

• Oprogramowanie wyświetla pomocne informacje na ekranie monitora, w tym wizualne wskazówki dotyczące zakładania urządzenia  i bieżące komunikaty  takie jak stan baterii i elektrod
• System wyposażony jest w inteligentny aktywny wyświetlacz, który zwiększa łatwość użytkowania i zapewnia bardziej efektywny monitoring.
• Stan elektrod jest stale monitorowany. Dostępna  funkcja powiadamiająca personel medyczny jeśli wykryta zostanie jakakolwiek
nieprawidłowość.
• Elastyczne ramiona umożliwiają dopasowanie CerebAir do różnych kształtów i rozmiarów głowy
• Baza danych Polaris.one
• Oprogramowanie Digital Video umożliwia zsynchronizowane cyfrowego wideo z systemem EEG za pomocą kamery internetowej, kamery HD lub rozwiązania „picture-in-picture”
• Opcja EEG Mapping
• „Spike and Seizure detection”  oprogramowanie o wysokiej czułości
wykrywania napadów padaczkowych o bardzo niskim współczynniku wyników fałszywie pozytywnych.
• Aparat posiada rozmaite funkcje, które umożliwiają integrację danych z większą elastycznością, kompatybilnością i dostosowaniem w celu wydajnego i wygodnego monitorowania. Zintegrowany komputer z ekranem  dotykowym.

Zastosowania

• EEG/ICU
• cEEG